IM-Juristen

Juridische dienstverlening

 • Opstellen en screenen algemene voorwaarden
 • Opstellen en screenen contracten
 • Juridisch advies
 • Voeren van gerechtelijke procedures
 • Uitzettingen
 • Beslagleggingen
 • Bindend advies en arbitrageprocessen
 • Mediation

Het zijn specialistische disciplines die de meeste bedrijven niet in huis hebben. Onze juridische dienstverlening is gestoeld op jarenlange ervaring van onze juristen die ook van de laatste wetswijzigingen op ons vakgebied helemaal op de hoogte zijn. Daarbij zijn onze tarieven een stuk aantrekkelijker dan die van de advocatuur.

Onze juridisch adviseurs delen hun kennis graag. We denken mee, adviseren en als dat nodig is halen we uw gelijk bij de rechter of de arbitragecommissie.

 

Juridische incasso

Het onderscheidend vermogen van onze dienstverlening is gelegen in het simpele feit dat wij in tegenstelling tot deurwaarders geen belang hebben bij het voeren van juridische procedures. Waarom niet?

 • Juridische procedures duren lang.
 • Juridische procedures zijn duur voor alle betrokkenen.
 • Slechts de deurwaarder verdient aan de juridische procedure.

Wij incasseren liever zonder tussenkomst van de rechter. Onze werkwijze leidt tot procedures in minder dan 1% van de vorderingen die wij behandelen. Dat is de kracht van ons incasso specialisme sinds 1983.

Als wij echter in rechte gaan, dan winnen wij bijna altijd. In 98% van de door ons aangebrachte gerechtelijke incasso procedures krijgen wij een toewijzend vonnis en is verhaal op den duur aanwezig.

Ook voor de zaken waarin geprocedeerd moet worden met een belang boven de 25.000 Euro zit u bij ons goed. Wij werken hiervoor samen met gespecialiseerde advocaten. Specialisten op het vakgebied zonder de prijzen van de kantoren van de Zuidas. Steengoed hoeft namelijk niet duur te zijn.

 

Kernwoorden: juridische incasso, gerechtelijke incasso, screenen, opstellen, Algemene Voorwaarden, mediation, contract, overeenkomst, procedure, beslaglegging, credit management