IM-Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer: kent u de wettelijke vereisten?

Debiteurenbeheer is veranderd sinds in 2012 de Wet Incasso Kosten (WIK) werd ingevoerd. De wetgever reguleert in deze wet niet alleen de maximale hoogte van de incassokosten tijdens een incassoprocedure. Ook stelt de wetgever eisen aan het debiteurenbeheer traject dat voorafgaat aan een eventueel incassotraject. Wie niet aan deze eisen voldoet, verliest het recht op tijdige betaling. Bovendien mogen er dan geen incassokosten worden opgelegd tijdens een incassotraject. De volledige tekst van de Wet Incasso Kosten kunt u vinden op de website van de overheid.

Met IM-Debiteurenbeheer neemt IMNederland deze risico’s en zorgen uit handen: het volledige traject of “slechts” de wettelijke aanmaning, eventueel gevolgd door een incassotraject.

Debiteurenbeheer: de valkuilen

 1. Een overeengekomen betalingstermijn alléén is voor consumenten niet meer genoeg.
 2. Er is pas sprake van verzuim indien een consument eerst een verplichte wettelijke aanmaning heeft ontvangen.
 3. En deze wettelijke aanmaning aan alle wettelijke vereisten voldoet.
 4. En na het verzenden van deze aanmaning aan consumenten een termijn van 15 dagen is verstreken.
 5. Bovendien is de consument geen administratiekosten of buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd als deze niet expliciet in de wettelijke aanmaning zijn benoemd, met vermelding van het exacte bedrag.

Steeds meer kwaadwillende consumenten zijn van de wetgeving op de hoogte en maken ook misbruik van die ondernemers die deze wetgeving niet juist toepassen. De gevolgen hiervan zijn: Oplopende openstaande saldi en verlies van het recht op administratiekosten en incassokosten.

Laat uw debiteurenbeheer daarom uitvoeren door een professional en kies daarmee het zekere voor het onzekere.

IM-Debiteurenbeheer: de voordelen

 1. Debiteuren krijgen de aandacht die nodig is om uw financiële positie te verbeteren.
 2. Vreemde ogen zorgen dat openstaande rekeningen sneller worden voldaan.
 3. Uw aanmaningen voldoen aan de wettelijke vereisten. U komt dus niet voor nare verrassingen te staan.
 4. Verlaging van uw openstaand saldo (DSO).
 5. Beperk afschrijvingen.
 6. Vergroot klanttevredenheid.
 7. Minder administratieve lasten.
 8. Lagere kosten.
 9. Score >90%

Meer weten?

Neem contact op, en ontdek wat IMNederland voor uw organisatie kan betekenen.

Kernwoorden: debiteurenbeheer, WIK, wettelijke vereisten, aanmaning, WIK-brief, uitbesteden, outsourcing