IM-Direct Debit

Automatische Incasso (SEPA) is meer dan alleen betaalgemak.

Automatische incasso biedt uw klanten betaalgemak en geeft uw organisatie extra zekerheid. Maar ‘automatisch’ betekent niet dat er nooit iets mis gaat. Met IM-Direct Debit heeft u geen omkijken meer naar uw automatische incasso’s. Wij verzorgen de communicatie met de bank en wijzen de betalingen toe. Ook de storneringen handelen wij voor u af en volgen wij op. Wij komen namens u direct in actie wanneer een verplichting niet wordt nagekomen.

Automatische Incasso: de voordelen op een rij:

  1. Betaalgemak voor uw klant.
  2. 98% van uw klanten betaald op tijd.
  3. Verbetering van uw liquiditeit.
  4. Verbetering van uw DSO.
  5. Tijdwinst
  6. Erkenning van de overeenkomst.
  7. Snelle signalering van betalingsproblemen bij uw klant.
  8. Goede identificatie van uw klant door vereisten aan de mandaten.

Automatische incasso en de SEPA vereisten

Binnen Europa wordt hard gewerkt aan een “Single European Payments Area (SEPA)”. Hierdoor moet binnen het gehele euro gebied op dezelfde manier betaald kunnen worden, zowel via bankoverschrijvingen (de zogenaamde SEPA Credit Transfers) als via automatische incasso (SEPA Direct Debits). De regelgeving voor het uitvoeren van automatische incasso is ten gevolge van SEPA ingrijpend veranderd. Zo is een getekende toestemming (een zogenaamd mandaat) van uw klant vereist. Een telefonische machtiging of het bekende vinkje op internet is NIET meer toegestaan. Dit is slechts één vereiste; er zijn er echter meer. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website www.sepa.nl.

IM-Direct Debit is SEPA proof. Dat wil zeggen dat wij volledig voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving omtrent SEPA Direct Debits.

Automatische incasso: mandaat administratie en afhandeling

In samenwerking met een aantal banken, waaronder ING verstrekken wij de mogelijkheid van een wettelijk toegestane elektronische ondertekening van het incassomandaat (e-mandaat). Dit werkt voor veel mensen al heel bekend omdat het via hetzelfde portal als IDeal functioneert. (NB: Veel partijen in de markt werken nog steeds met een niet erkende vorm van een elektronisch mandaat. Dit brengt onnodige risico’s en kosten met zich mee bij blokkeringen en intrekkingen.)

Waar een wettelijk toegestaan elektronisch incassomandaat niet mogelijk blijkt voor uw klant voorzien wij natuurlijk ook nog in het verstrekken van een papieren mandaat. In alle gevallen handelen wij ook het mandaatbeheer voor u af.

Automatische incasso: onze tarieven

Automatische incasso : vanaf € 0.75
(e-)Mandaatadministratie : vanaf € 0.75
Opvolging van storneringen : gratis

Wilt u meer weten over wat automatische incasso voor uw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvend en informatief gesprek.

Kernwoorden: automatische incasso, direct debit, SEPA, stornering, storno, opvolging, debiteurenbeheer, reconciliatie, betalingen matchen, mandaat, machtiging, toestemming, elektronisch